Energimyndigheten ger stöd till integrerade isoleringsmaterial

Energimyndigheten har beslutat att ge Svenska Aerogel AB stöd på fem miljoner kronor för att i samarbete med kunder i byggsektorn ta fram effektiva isoleringsmaterial, samt se till att metoden för att framställa aerogel fungerar i en anläggning för produktion i stor skala.

Företaget Svenska Aerogel har patenterat tillverkningsmetoden av materialet som kallas Quartzene. Verksamheten planeras ligga i anslutning till nuvarande forskning och utveckling i Gävle.

– Bolaget bedöms ha möjlighet att ta en ledande position i utvecklingen av en aerogel till låg kostnad, säger Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten. Därför det är viktigt att bolaget i det korta perspektivet kan komma ut på marknaden.

Stödet ska användas till att utveckla och verifiera materialet i befintliga isoleringslösningar. Genom att integrera materialet i exempelvis mineralull och vacuumpaneler finns möjlighet att skapa produkter med en isoleringsförmåga 2-3 gånger bättre än traditionella lösningar till ett konkurrenskraftigt pris.

Svenska Aerogels affärsmodell bygger på att bolaget säljer materialet Quartzene till ett isoleringsföretag som i sin tur tillverkar en slutprodukt där Quartzene är integrerad. Slutprodukten når sedan kunderna genom en etablerad marknad. Det innebär att man snabbt får tillgång till säljkanaler samt utnyttjar befintlig trovärdighet hos etablerade varumärken.

Med ökande energipriser motiveras investeringar i bättre och effektivare isolering. Tunnare isolermaterial medger mindre förlust av utrymme och därmed ökar värdet per kvadratmeter. Många efterfrågar såväl funktionella som estetiska aspekter vid tilläggsisolering.

Företaget består idag av en handfull personer med erfarenhet från produktion, marknad och utveckling hos olika svenska företag. VD för bolaget är Anders Lundström, fd VD för Newbeam med erfarenhet av att ta produkt till marknad och resa kapital till innovationsföretag inom byggmaterialsektorn.

I Aerogels styrelse finns Christer Sjöström f.d. professor vid KTH och Högskolan i Gävle, Peter Norberg, Tekn. Dr och forskare i materialteknik vid Högskolan i Gävle, Tor Kihlberg, investeringsansvarig på Innovationsbron samt Carlos Lopez, investeringsansvarig på ReCap.

Kontaktperson: Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare Energimyndigheten, telefon 016-544 21 62