Energimyndigheten stöttar absorptionsteknik från ClimateWell

Miljövänlig teknik för kyla och värme till världsmarknaden inom flera segment beviljas affärsutvecklingslån från Energimyndigheten på 25 miljoner kronor.

ClimateWell AB utvecklar och kommer att leverera termiska värmepumpskomponenter åt tillverkare av produkter för värme och kyla. Samarbetsavtal inom det beviljade projektet finns tecknat med tre världsledande företag: Dometic Holding AB, General Electric Company och Valiant Gmbh.

– Energi- och miljörelevansen är god i det här projektet och de har stora möjligheter att lyckas kommersiellt, säger Viveca Johansson, affärsutvecklare på Energimyndigheten. Företagets patenterade absorptionsteknik har ett stort nyhetsvärde med patent beviljade på samtliga väsentliga marknader.

Marknaden för värme- och kyllösningar är idag stor och växande. Undersökningsföretaget Freedonia Group bedömer att den globala marknaden för värme- och kylprodukter kommer att växa från 50 miljarder Euro (2009) till 67 miljarder Euro (2014) vilket innebär en genomsnittslig årlig tillväxt om 6,2 procent.

Produkterna med Climatewells teknik kommer att användas inom: - fordonskyla för lastbilar, så kallad parkeringskyla, som används när chauffören vilar i bilen - applikationer i system med solenergi och lagring för användning i bostäder, hotell och sjukhus i länder som behöver både kyla och värme - energilagring för varmvattenberedare och värmeväxlare som gasdriven värmepump

ClimateWell AB som leds av vd:n Per Olofsson med mer än 15 års erfarenhet av internationella affärer och affärsutveckling, har tidigare visat att de har förmåga att bygga upp nya verksamheter och att utveckla, producera och sälja nya produkter på en internationell marknad. Företagets styrelse har personer med lång erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt exportindustri.

Komponentplattformen bygger på ClimateWell AB:s patenterande absorptionsteknik. Teknologin är skyddad i ett tiotal patentfamiljer, beviljade på samtliga väsentliga marknader.

Om tekniken:

Teknologin bygger på en vidareutveckling av absorptionsprocessen där grunden är att två kärl sätts ihop i ett vakuumtätt system. Det ena kärlet kallas reaktor och fylls med saltlösning. Det andra kärlet kallas kondensor/evaporator och är i början tomt. Användning av teknologin karaktäriseras av två faser; laddning och urladdning.

ClimateWells teknologi jämfört med traditionell absorptionsteknik är dess användning av alla tre tillstånd, vätska, ånga och fast, istället för den konventionella som använder två, vätska och gas, i de kemiska processerna för laddning och urladdning. Genom att låta vätskan kristallisera till ett fast tillstånd blir processen mera robust och möjliggör att energi lagras, effektivt och med hög energitäthet.

Kontakt:

Viveca Johansson 016-544 22 39