Framtidens energi debatteras på Energiutblick

Kan luftskepp revolutionera utbyggnaden av vindkraftverk i känsliga miljöer? Vilken roll kommer framtidens solceller att få för våra hem, och vad händer under havets yta? På Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick tas framtiden för förnybar energi upp.

Vi tar en titt i spåkulan på hur vindkraften i Sverige ser ut år 2050. Med allt från vindkraft för självförsörjning till flytande vindkraftverk. Och vad gör prisraset på solceller för vår elkonsumtion?

Under sessionen "Svensk konkurrenskraft med marknadspriser under $1/W?" diskuteras hur svenska leverantörer ska kunna behålla konkurrenskraften i en allt mer Kina-dominerad solcellsmarknad.

Under sessionen "Hur stora vindkraftverk kommer vi att se år 2050?" är utgångspunkten hur dagens globala miljöhot kräver radikala omställningar av energisystemet för att klara uthålliga lösningar i framtiden.

− För att klara av att tillgodose framtidens ökande energibehov måste vi våga vara visionära. Vindkraften har potential att bli en viktig pusselbit i byggandet av ett hållbart samhälle år 2050, säger Anna Fridén, informationschef på Energimyndigheten.

Bland talarna finns bland andra Hans Carlsson, divisionschef på Siemens AB, och Bengt Kasemo, professor i fysik på Chalmers tekniska högskola.

Konferensen är den 13–15 mars på Svenska mässa i Göteborg.

Några punkter ur programmet

  • Högeffektiv solcell till tunnfilmskostnad
    Martin Magnusson från Sol Voltaics AB pratar om ny teknik som kan massproducera nanotrådar, vilket möjliggör solceller med topp-prestanda till kostnader som ligger i nivå med tunnfilmsteknik.
  • Paneldiskussion om vattenenergisystem
    Med Veijo Huusko Managing Director Ocean Energy , Vattenfall AB, Anders Jansson Managing Director, Minesto AB, Mikael Sidenmark Managing Director, Ocean Harvesting Technologies AB, Rafael Waters Manager, Wave Energy Converters, Seabased Industry AB, Harvey Appelbe Ocean Energy Program Manager UK & Ireland, Vattenfall AB.

Om Energiutblick 2012

Energiutblick är Energimyndighetens nationella konferens med både nordiska perspektiv och globala utblickar. Energiutblick arrangeras den 13-15 mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg.