Full pott för svensk energiteknik

Sverige får maximal utdelning på inlämnade ansökningar i EU:s NER300-utlysning. Tre svenska energiteknikprojekt får tillsammans dela på cirka 1 miljard svenska kronor.

Nu har EU-kommissionen fattat beslut om vilka projekt inom den så kallade NER300-utlysningen som blir beviljade stöd. Totalt sett kan varje medlemsland få finansiering för maximalt tre projekt. NER300 är en satsning där totalt 300 miljoner utsläppsrätter ska säljas för att finansiera ett antal olika energiprojekt runt om i EU. Sverige var ett av två länder som fick totalt tre projekt godkända för finansiering.

– Att Sverige har fått maximalt antal projekt tilldelade är ett mycket gott betyg för svensk energiforskning och energikunnande, säger Erik Brandsma vid Energimyndigheten.

De tre svenska projekten som valts ut att få stöd är:

  • Pyrogrot - Billerud AB; Målet för projektet är att tillverka grön olja av skogsrester som grenar, toppar och stubbar. Projektet bygger på idén att i en fullskaleanläggning vid Skärblacka bruk framställa en ny typ av kommersiell energibärare. Slutprodukten är pyrolysolja.
  • GoBiGas 2 – den andra etappen i Göteborg Energis förgasningssatsning. Projektet ska bygga en anläggning för produktion av ca 100 MW biogas av naturgaskvalitet genom förgasning av restprodukter från skogen. Den första etappen som är under genomförande är ett demonstrationsprojekt delfinansierat av Energimyndigheten.
  • Vindpark Blaiken - Blaiken Vind AB; onshore-vindturbiner optimerade för kallt klimat (kompatibla med temperaturer under -30 C och för svåra isförhållanden), nominell kapacitet 25 MW. Den totala effekten på de 90 turbinerna blir 225 MW.

De tre svenska projekten låg i topp bland de 23 förnybara energiprojekten som Kommissionen ger stöd till i första omgången.

Utöver de svenska projekten har Polen tilldelats stöd för ett projekt baserat på svensk teknik och kunskap.

Plant Goswinowice - Sekab AB: Anläggningen kommer att årligen producera cirka 60 000 kubikmeter etanol, 22 miljoner kubikmeter biogas och 75 000 ton lignin, ett fast bränsle till ångproduktion.

Den första omgången av NER300 finansieras av försäljningen av 200 miljoner utsläppsrätter gör att det finns 1,5 miljarder euro, det vill säga mer än 10 miljarder kronor, att fördela mellan projekten.

Kontakt:

Alice Kempe 016-544 20 92 Anders Lewald 016-544 20 60