Gator och kontor får energieffektivare belysning

I dag skärps kraven på energieffektivitet och ljusegenskaper på högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och vissa lysrör. Till 2015 kommer kraven på gatu- och kontorsbelysning att skärpas ännu mer.

Traditionell gatu- och kontorsbelysning är ineffektiv ur energisynpunkt. Därför fasar nu EU-länderna ut de minst effektiva lamporna genom nya ekodesignkrav.

Första steget togs 2010 och nu är det dags för det andra steget. Särskilt kommunerna berörs av förändringarna. Den årliga elanvändningen för gatu- och kontorsbelysning inom EU från och med år 2020 förväntas minska med 38 TWh motsvarande 2 miljoner eluppvärmda villor.

Den 13 april i år skärps alltså kraven på högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor, som oftast används i gatubelysning. Vidare fasas enkelfärgslysrör i storlekarna T10 och T12 ut helt och hållet. Sverige påverkas relativt lite av detta då vi redan bytt ut mycket av dessa lampor till mer energieffektiva lampor. Men tredje steget i utfasningen, som börjar gälla 2015, kommer att märkas desto mer då vanliga kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor av så kallade plug in-typ för vägbelysning fasas ut.

– Av den anledningen bör inte minst kommunerna tänka på kommande krav redan nu eftersom investeringsbeslut oftast är långsiktiga, säger Peter Bennich, projektledare för belysningsfrågor vid Energimyndigheten.

– Många kommuner har också satt igång med att byta ut befintliga lampor och armaturer mot belysningslösningar baserade på bland annat metallhalogen och LED-lampor. De är energieffektivare, har längre livslängd, innehåller mindre kvicksilver och möjliggör en bättre ljussättning av vägar och utomhusmiljöer, fortsätter Peter Bennich.

Samtidigt är det viktigt att sätta sig in alternativen ordentligt. Idag ställs nästan inga krav på LED-lampor och kvalitén kan därför variera. Det blir därför viktigt att ställa höga krav på garantier. Så kallade induktionslampor har också börjat marknadsföras som alternativa ljuskällor till både inomhus- och utomhusarmaturer. Dessa är en typ av gasurladdningslampor och omfattas därmed också av ekodesignkrav, något som återförsäljare eller beställare behöver känna till.

På sikt förväntas de nya belysningslösningarna leda till både bättre belysning med lägre driftskostnader och minskad belastning på klimat och miljö.

– Belysning är ett bra exempel på hur ekodesign, det vill säga lagstiftningen som ställer krav på energieffektivitet hos produkter, skyndar på utvecklingen i rätt riktning, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.

Tack vare förordningen om gatu- och kontorsbelysning förväntas den årliga elanvändningen att minska med 38 TWh från och med år 2020. Kvicksilvermängden i installerade lampor förväntas också minska avsevärt.

Mer information: Energimyndigheten har samlat praktisk belysningsinformation för beställare och upphandlare kring att inventera, planera och handla upp belysningslösningar.

Kontakt:

Peter Bennich 016-544 22 46