Gör medvetet val inför OS i tv-soffan

OS i London hägrar och kanske är det lockande att köpa en ny tv i sommar. Sedan förra året är det lättare att välja en energisnål tv genom energimärkningen som tydligt visar hur mycket el tv:n drar. Vårt tips är enkelt - välj grönt!

Energianvändningen skiljer stort mellan olika tv-apparater. En tv kan använda hälften så mycket energi som en annan med samma bildkvalitet. För att konsumenten lättare ska kunna göra ett energieffektivt val, finns nu energimärkning på tv, liknande den som sedan länge är etablerad på vitvaror och lampor. Grönast färg på etiketten visar vilken tv som är mest energieffektiv.

– Nu behöver en energimedveten köpare bara läsa av märkningsetiketten, för att göra ett energieffektivt val, säger Karolina Petersson, handläggare på Energimyndigheten.

För två år sedan kom en ekodesignförordning från EU som helt enkelt förbjuder de mest energislösande tv-apparaterna. Marknaden har snabbt anpassat sig till de nya kraven och genom Energimyndighetens många tv-tester går det att tydligt följa de senaste årens utveckling när det gäller energianvändning. 2008 kunde en 40 tums tv dra 500 kWh per år. Idag går det att få en tv i samma storlek som drar mindre än 70 kWh.

Varje år säljs en miljon tv-apparater i Sverige och konsumenterna vill ha guidning till energismarta val genom energimärkning, visar en undersökning som Energimyndigheten har gjort.

Enligt våra beräkningar sparar de nu gällande tv-ekodesign- och energimärkningskraven 0,75 TWh el per år vid år 2020 i Sverige. Sveriges elanvändning är idag 132 TWh.

Energieffektiva tv-apparater är stort även globalt. Just nu pågår en internationell tv-pristävling, som syftar till att få tv-tillverkare att driva utvecklingen mot ännu mer energisnåla tv-apparater (SEAD TV Awards). Läs mer om tävlingen: http://superefficient.org/en/Activities/Awards.aspx

Kontakt:

Karolina Petersson 016-544 20 65