Hur kan vi skapa en hållbar global bioenergimarknad?

Vilken roll kommer en ISO-standard för bioenergi att spela och hur hänger det ihop med en hållbar global energimarknad? Detta diskuterar experter från samtliga kontinenter tillsammans med representanter från industrin, miljörörelse, bioenergiorganisationer och ISO under en temadag i samband med World Bioenergy 2012.

– Då bioenergi är Sveriges största energikälla, större än kärnkraft och vattenkraft tillsammans, är det viktigt för den svenska utvecklingen av förnybar energi att denna ISO-standard inte försvårar svensk bioenergiutveckling. Många svenska företag och myndigheter är därför engagerade i standardarbetet, säger Lena Dahlman, vice vd vid Svenska bioenergiföreningen.

En global standard ska säkra att bioenergin är hållbar gällande miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser. Arbetet med att skapa en global standard för hållbar bioenergi har nu kommit halvvägs och dess påverkan på den framtida utvecklingen av den globala bioenergimarknaden kommer att vara stor.

– Det är därför viktigt för företag, organisationer och personer som är intresserade av bioenergi att engagera sig och påverka standarden, säger Paul Westin, enhetschef på Energimyndigheten.

Fokus på hållbar bioenergi

Den 31 maj hålls Sustainable Bioenergy Day i Jönköping. Dagen avslutas med en workshop om hållbar bioenergi som leds av experter från ISO 13065. Sustainable Bioenergy Day kommer att vara det första publika dialogtillfället för den kommande globala bioenergistandarden. Arrangörer är Energimyndigheten med stöd av ISO, SIS och Svebio.

Bland talarna finns:

Kevin McKinley, Deputy Secretary General of ISO,Samantha Smith, Head of the WWF Global Climate and Energy Initiative,Kent Nyström, President of World Bioenergy Association, WBA,Aditya Handa, Abellon CleanEnergy,Sonia Medina, Africa Renewables,Harry Stokes, Project Gaia,Birger Kerckow, Co-Chair of ISO/PC 248, samtJudi Wakhungu, ACTS

World Bioenergy 2012 pågår 29-31 maj på Elmia i Jönköping. Mer information om Sustainable Bioenergy Day finns på www.worldbioenergy.com

Kontakt:

Lena Dahlman, Svenska bioenergiföreningen, 08 441 70 80 Paul Westin, Energimyndigheten, 016-544 20 58 Emmi Jozsa, Energimyndigheten, 016-544 23 32