Kommersialisering av elektriska arbetsfordon stöds av Energimyndigheten med lån på 1 950 000 kronor

Nimbell AB har utvecklat en plattform för lätta till medeltunga elektriska arbetsfordon. Bolaget har lanserat och påbörjat försäljning av sin första produkt Nimbell Trigo som riktar sig till kunder inom post- och tidningsdistribution, parkförvaltning och fastighetsbolag med flera.

Det satsas stora resurser på att minska klimatpåverkan från fordon avsedda för persontransporter men det finns även ett stort behov av miljöanpassade arbetsfordon.

- Nimbell AB har med kunden i fokus konstruerat ett elektriskt fordon för professionellt arbete och lasttransporter som bidrar till minskad användning av fossila bränslen säger Viveca Johansson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

I företaget finns en gedigen erfarenhet från fordons- och batteriindustrin, akademin och kundfokuserade branschområden. VD är Jonas Mårtensson med erfarenhet från internationella projekt och marknadsföring inom Volvo Trucks och styrelseordförande är Per Svantesson tidigare VD för Effpower AB, Valeo, Esab AB och vVD för Volvo bussar.

Stödet från Energimyndigheten skall användas till att stödja Nimbell AB:s arbete att etablera Nimbell Trigo på marknaden och att industrialisera produkten för en första serieproduktion.

Nimbell Trigo är ett robust trehjuligt fordon med en lastkapacitet på 300 kg, vändcirkel om 3,5 meter, förarfokuserad design och anpassad för körning och batteriladdning i vinterklimat. Med full last har fordonet en räckvidd på 90 km. Elförbrukningen är 0,9 kWh/mil vilket i Sverige motsvarar koldioxidutsläpp på cirka 0,9 g CO2/km. Dagens miljöbilsnorm är 120 g CO2/km.

Kontakt:

Viveca Johansson, affärsutvecklare 016-544 22 97