NOG-seminarium kring globala energifrågor och svensk säkerhetspolitik

Nätverket för olja och gas (NOG) bjuder in till seminarium om modern säkerhetspolitik den 23 februari

Modern säkerhetspolitik handlar inte bara om frågor om krig och fred, väpnade konflikter eller existentiella frågor. Även frågor som påverkar ett samhälles säkerhet på andra och lindrigare sätt behandlas ofta som "säkerhetspolitik", ibland på ett oklart sätt, som lätt leder till konflikter. Kan risker undvikas genom att ge problemen en annorlunda form av uppmärksamhet?

En arbetsgrupp inom Krigsvetenskapsakademien har på uppdrag av Energimyndigheten utarbetat ett utkast till rapport i ämnet. Rapporten behandlar, i ett säkerhetspolitiskt perspektiv, de globala klimat- och miljöfrågornas utveckling på de olika energislagen. Hur skall man undvika att bidra till att dramatisera frågor på ett sätt som kan få oavsedda följder, samtidigt som man tillvaratar tidiga signaler om frågor som lyfts upp i vår omvärld och kan få negativa återverkningar för Sverige?

En introduktion till ämnet görs av NOG:s ordförande Staffan Riben och en introduktion till rapportarbetet föredras av Kungliga Krigsvetenskapsakademiens styresman Viceamiral Frank Rosenius. Seminariet modereras av Folk och Försvars Generalsekreterare Lars Ekeman.

Talare:

Ambassadör Ingolf Kiesow, Kungl. KrigsvetenskapsakademienAmbassadör Mikael Eriksson, Kungl. KrigsvetenskapsakademienJan Leijonhielm, Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Seminariet är samarrangerat av Folk och Försvar, Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Nätverket Olja och Gas (NOG).

När: Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 13.00 – 16.30

Var: ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna

Buss avgår från Gustav Adolfs torg kl. 12.40.

Kontakt:

Urban Bergström 016-544 21 60