Ny databas över alla vindkraftverk i Sverige

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten – ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk.

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

– Vindbrukskollen är ett efterfrågat verktyg från vindkraftsbranschen som vi tror kommer få stor betydelse för utvecklingen av vindkraft i Sverige, säger Magnus Nårdal, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ny samlad webbtjänst för vindkraft

Den nya webbtjänsten Vindbrukskollen.se är integrerad med Vindlov.se och tillsammans ger de en samlad bild av vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Webbtjänsten erbjuder lättillgänglig information för olika målgrupper om planerings- och tillståndsprocessen. Tjänsten är tillgänglig för allmänheten och är ett stöd för såväl projektörer som handläggare inom vindkraft på centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Vindbrukskollen fungerar även som e-tjänst för myndigheter och projektörer.

– Med Vindbrukskollen.se och Vindlov.se har du allt samlat på ett och samma ställe om vindkraft och tillstånd. Här får du tillgång till kartbaserad och relevant information och kan följa ett vindkraftverks hela livscykel från tidig planering till nedmontering, säger Camilla Rosenberg, chef för Vindenheten på Energimyndigheten.

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finansieras av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

Ta del av karttjänsten genom att besöka www.vindlov.se/vindbrukskollen

Kontakt:

Camilla Rosenberg, enhetschef vindenheten Energimyndigheten 016-544 21 08 Magnus Nårdal, projektledare Länsstyrelsen Västra Götaland 0521-60 54 75