Ny FoU-plattform kopplar samman system och användare i smarta nät

En viktig del inom smarta nät är interaktionen mellan användarnas beteende, hårdvaran i nätet, och den faktiska elöverföringen. Förändrade behov av balanskraft och allt fler elproduktionskällor i systemet, är ett par av de utmaningar som ett nytt delprojekt i satsningen på Norra Djurgårdsstaden nu ska ta sig an.

Energimyndigheten har beslutat om stöd till projektet Smart elnät i stadsmiljö i Norra Djurgårdsstaden med 36,5 miljoner kronor. Stödet avser utvecklingen av en FoU-plattform för 170 nya lägenheter utrustade med systemlösningar för elanvändning relaterade till inomhusklimat, belysning, smarta vitvaror och laddning av elbilar samt visualisering av lokal elproduktion från solceller.

– Projektet är en viktig pusselbit i våra satsningar på innovativa systemlösningar inom elnätsområdet. Att koppla samman konsumenters beteende med känd teknik i komplexa system är svårt. Av den anledningen kommer pilottester, i ett verkligt system, att spela en viktig roll för utvecklingen av framtidens energisystem, säger Sten Åfeldt, chef vid enheten för kraft på Energimyndigheten.

I projektet ska användarlösningar kombineras med modern teknik i elnätet, som exempelvis nya kommunikationslösningar och ökad styrning och övervakning. Ett viktigt mål är att studera om elkonsumenterna i pilotstudien med hjälp av de nya lösningarna kan minska sina koldioxidutsläpp på årsbasis med cirka 200 kg per hushåll.

– Det här projektet är en viktig aktivitet i den resa mot en solekonomi som vi har påbörjat, säger Marie Fossum, chef för affärsutveckling i Fortum. Ska vi göra det möjligt för mer förnybar produktion, oavsett om den är storskalig eller lokalproducerad, måste hela energisystemet bli mer flexibelt.

I en första fas ska systemet sättas samman och testas. Från 2013 till 2014 kommer lägenheterna i projektet att ha boende och systemet kommer då att kunna utvärderas med olika testmodeller.

Energimyndigheten har tillsammans med Vinnova tidigare lämnat stöd till en förstudie för projektet som definierat den plattform och de olika tester som nu ska genomföras. Vinnova har därutöver lämnat stöd till ett projekt kring det "aktiva huset" där tekniken inom aktuellt projekt först testas på mindre skala i en lägenhet i Norra Djurgårdsstaden. Sedan tidigare stödjer Energimyndigheten forskningsprogrammet SweGRIDS, som kommer kunna utnyttja forskningsplattformen i Norra Djurgårdsstaden till sin forskning.

Kontakt:

Fredrik Lundström 016-544 2112