Ny kemisk metod för effektiv läkemedelsproduktion

Chromafora AB beviljas ett affärsutvecklingsstöd i form av villkorslån på 3 815 500 kronor. Företaget har utvecklat en patentsökt metod för energieffektiv produktion av läkemedel och finkemikalier som dessutom är miljövänlig och kostnadseffektiv.

– Lånet ska användas till att verifiera metodens prestanda och färdigställa en processteknisk lösning för energieffektiv produktion i stor skala, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Intresset för kostnadseffektiva metoder för att producera läkemedel förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Analysföretaget IMS Health bedömer att den globala marknaden för läkemedel kommer att växa från 750 miljarder Euro (2011) till 940 miljarder Euro (2016), vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 4,7 %. Samtidigt förväntas utgående läkemedelspatent leda till ett skifte från patentskyddade läkemedel till generiska läkemedel med samma verksamma substanser. För generiska läkemedel är låg tillverkningskostnad ett avgörande konkurrensmedel.

Chromafora AB leds av VD Henrik Rundgren. Innovatörerna bakom tekniken, Gaston Laven och Martin Kullberg har doktorerat i organisk kemi. I styrelsen arbetar personer med lång erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och erfarenhet av att etablera nya produkter och tjänster på marknaden.

Om tekniken

Fosfiner, exempelvis Trifenylfosfin, används som reagens vid produktion av läkemedel och finkemikalier och erbjuder ofta den kortaste och mest effektiva syntesvägen. Därför används dessa i stor utsträckning vid produktion i forsknings- och utvecklingsfasen. Fosfiner har traditionellt sett varit förenade med kostsam avfallshantering, varför producenter av läkemedel och finkemikalier ofta väljer längre, mer energikrävande och kostsamma syntesvägar vid storskalig produktion.

Den metod Chromafora AB utvecklat innebär att fosfiner kopplas till en större fast partikel vilket gör att fosfinerna enkelt kan separeras från en kemisk lösning via filtrering för att sedan återaktiveras och återanvändas. För läkemedels- och finkemikalieproducenter erbjuder metoden en möjlighet till mer effektiv tillverkning genom att fosfiner kan komma till användning i betydligt större utsträckning än tidigare. Dessutom gör den förenklade separationsprocessen att man kan effektivisera delar av tillverkningen där fosfiner redan används.

Kontakt:

Markus Berglund 016-544 21 50