Ny vågkraftteknik fördubblar energiuttaget

En ny typ av vågkraftteknik ska under nästa år testas och utvärderas i havsmiljö – i vågorna utanför Norges kustremsa. En fördubbling av energiuttaget, en jämn energiproduktion och en halvering av elproduktionskostnaden för vågkraft är målet.

Ocean Harvesting Technologies AB har fått 4,8 miljoner kronor i beviljat stöd från Energimyndigheten för att tillverka, och i havsmiljö testa samt verifiera prestandan i sin prototyp för vågenergiomvandling.

Befintliga koncept för energiutvinning ur vågor använder ofta hydraulik för att uppnå en jämn elproduktion. Problemet med hydrauliklösningarna är att de inte kan ta tillvara på all den energi som finns i stora vågor. Ocean Harvesting Technologies använder istället ett mekaniskt utjämningssystem för att kunna utvinna energi även ur de största vågorna.

– Olika vågklimat kräver olika tekniker. Det här projektet är ett steg i att bredda satsningen på havsenergiteknik samtidigt som vi främjar svensk miljöteknik, säger Angelica Pettersson på Energimyndigheten.

Jämnare elproduktion

Prototypen är tänkt att ge en jämn elproduktion genom en utjämningsprincip med ett lod som lagrar lägesenergi från vågorna, så kallad konstantkraftsackumulering. Generatorn arbetar konstant när lodet rör sig i takt med vågrörelserna, och minskar också spillet av energi som förekommer inom de vanliga hydrauliklösningarna för vågkraft.

Genom att kunna utnyttja stora vågor tack vare lodet som lagrar energi bedöms tekniken kunna uppnå en utnyttjandegrad på 65 procent i bra vågförhållanden, jämfört med ca 30-35 procent i befintliga, mestadels hydrauliska system.

Genom den höga utnyttjandegraden anses elproduktionskostnaden kunna halveras jämfört med motsvarande vågkrafttekniker. Tekniken med en transmissionslösning bedöms intressant för andra vågkraftsutvecklare i Storbritannien och övriga delar av världen.

– Tack vare stödet från Energimyndigheten får vi möjlighet att demonstrera att vår teknik fungerar till havs. Testet kommer även ge oss viktig data för vidareutveckling av tekniken, säger Mikael Sidenmark, vd för Ocean Harvesting Technologies AB.

Prototypen ska testas i havet vid Risör i Norge under 2013.

Kontakt:

Angelica Pettersson, Energimyndigheten 016-544 21 68 Mikael Sidenmark, Ocean Harvesting Technologies 070-955 61 66