Sällan lönsamt att byta från fjärrvärme

För konsumenter som redan har fjärrvärme installerat och ett väl fungerande värmesystem är det sällan lönsamt att byta till någon annan uppvärmningsform. Står man däremot inför en nyinvestering och måste räkna med investeringskostnaden varierar det från kommun till kommun vad som är mest lönsamt. Det visar en gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.

I den årliga rapporten "Uppvärmning i Sverige" jämförs kostnaden för olika uppvärmningsalternativ. Fjärrvärme jämförs med pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärmepump. Nytt för årets rapport är att kostnaden för fjärrvärme jämförs både med och utan investeringskostnaden.

Slutsatsen är att det för konsumenter som redan har fjärrvärme installerat sällan lönar sig att byta till en alternativ uppvärmningsform. Det är endast i 22 av sammanlagt 220 kommuner som det är ekonomiskt motiverat.

För kunder som står inför en nyinvestering är fjärrvärme det billigaste alternativet där fjärrvärmepriset är lågt, till exempel i Luleå, Gävle och Borås. I orter med högre fjärrvärmepriser som Ockelbo och Munkedal är värmepump eller pellets de mest konkurrenskraftiga alternativen.

Analysen visar också att det är lönsamt för småhus som har direktverkande el, elpanna eller olja att konvertera till pellets, bergvärmepump, luftvattenpump eller fjärrvärme. Det är dock viktigt att betona att det finns faktorer som är svåra att fullt ut ta hänsyn till i kostnadsjämförelsen, vilket medför att resultatet av jämförelsen ska betraktas med försiktighet.

Priset på fjärrvärme skiljer sig stort mellan landets kommuner, bland annat för att olika bränslen används i produktionen. I den dyraste kommunen är kostnaden för fjärrvärme ungefär den dubbla jämfört med den billigaste.

I rapporten redovisas årskostnader för samtliga uppvärmningsalternativ i landets alla kommuner. I rapporten redovisas även investeringskostnader, kostnaderna för olika bränslen, hur bränslena påverkar miljön och hur konkurrensen mellan alternativen ser ut..

Kontakt:

Katarina Abrahamsson, fjärrvärmesamordnare Energimarknadsinspektionen 016 - 16 27 49 Lars Nilsson, sakkunnig Energimyndigheten 016 – 544 22 76 Mattias Johansson, pressekreterare Energimarknadsinspektionen 016 -16 27 42