Smarta nät och ny teknik ställer högre krav på elnäten

Energimyndigheten har beviljat stöd med 4,3 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet som ska hitta sätt att minska distorsion i elnäten. Stabil spänning i elnäten är en viktig förutsättning för att smarta nät ska kunna nå sin potential

De svenska elnäten står inför en utmaning. Solceller, värmepumpar och elbilsladdare, ledbelysning, listan är lång över nya produkter som beroende av elnätet. Allt fler produkter inom hemelektronik har blivit uppgraderade till lågenergiapparater. Men det finns inte mycket erfarenhet kring hur känsliga de är för störningar på elnäten, eller hur mycket de själva medför störningar.

Samtidigt har elnätsföretagen under de senaste åren börjat använda elnätet för kommunikation till och från mätarna i fastigheterna vilket också kräver stabila spänningar.

– Det har visat sig att enskilda apparater kan försvåra elnätskommunikationen och kommunikationssignaler kan i sin tur påverka apparater, vilket innebär att projektet är angeläget för att säkerställa mätresultatens överföring, säger Ronak Naderi vid Energimyndigheten.

Störningarna i elnätet kan visa sig som brus i radion, flimrande bild på skärmen eller att funktion och livslängd hos elanslutna apparater förkortas betydligt jämfört med tidigare och öka miljöbelastningen genom kortare livscykel. Därför är standardiserade gränser viktigt för tillverkarna och tillsammans med kunskapsspridning är de viktiga delar av projektet.

– Projektet innebär att vi får en bättre förståelse hur apparater kan fungera tillsammans utan att störa varandra eller få förkortad livslängd. Kunskapen från projektet kommer direkt att användas i utvecklingen av nya standarder, säger Martin Lundmark ansvarig för elkraftgruppen vid LTU.

Projektet som har fått ett stöd på totalt 5,9 MSEK från Energimyndigheten är första steget av mätningar i verkliga miljöer, i form av ett laboratorium där de har införskaffat samtliga vanliga hushållsapparater; belysning, dator, tv, spis, vattenkokare. Detta för att simulera en vanlig villakund som även har solcellspanel som producerar el. Forskarna kommer också att utföra fältmätningar i ett villaområde med 12 hus som är mycket mindre kontrollerad, på ett hotell i Skellefteå, samt på en solcellsanläggning i Skellefteå.

– Ingen vet vilka störningar nya produkter kommer att generera, därför är det viktigt att utföra mätningar, säger Sarah Rönnberg, doktoranden i projektet.

För mer information, kontakta

Ronak Naderi, Energimyndigheten, telefon 016-544 22 74 Martin Lundmark, Luleå Tekniska universitet, telefon 070-578 53 33 Math Bollen, Luleå Tekniska universitet, telefon 070-295 84 24

På Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick, som hålls i Göteborg 13-15 mars, anordnas flera seminarier och föreläsningar om smarta nät.