Snabbladdande laddstolpar sätter fart på nordiska elbilsmarknaden

I dag inviger Fortum sin nya snabbladdande laddstolpe för elbilar i Lindvreten utanför Stockholm. Det är en del av ett projekt som delfinansierats av Energimyndigheten, med syftet att skynda på utbyggnaden av infrastruktur för elfordon i Sverige och i Norden.

Stödet till Fortums satsning på snabbladdningsstolpar är en del av Energimyndighetens breda perspektiv i att främja utbyggnaden av infrastruktur för elfordon. Projektet har som syfte att knyta samman de fyra nordiska huvudstäderna med infrastuktur för snabbladdning av elbilar, och den allra första laddstolpen inom projektet invigdes i dag av statssekreterare Ingela Bendrot från näringsdepartementet.

När infrastrukturen byggs ut för elbilar så skapar det möjligheter för fler att ta steget att välja ett elfordon. Därför är de nya snabbladdstolparna från Fortum ett välkommet initiativ i resan mot en fossiloberoende fordonsflotta, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Sverige och Norge arbetar tillsammans för att stimulera introduktionen av elfordon. Det är i det samarbetet som vägsträckorna mellan Oslo och Göteborg, samt Trondheim och Sundsvall pekats ut som prioriterade stråk. Utöver att testa ny teknik är det också viktigt att ta sig an vägvisning till laddplatser, säkerhetsfrågor, standardisering och utvärdering, vilket är en central del i Energimyndighetens samlade grepp kring elbilar och den infrastruktur som krävs för dessa.

– Möjligheten att köra längre sträckor med elfordon, trots begränsad batterikapacitet, är en positiv faktor när gäller att få ut fler elfordon på de svenska och nordiska vägarna. De här projekten som stöttas från Energimyndigheten ger förhoppningsvis elfordonsmarknaden en knuff i rätt riktning. Norden är dessutom en viktig arena för väldens bilindustri för marknadstester men också för tester av fordon i kallt klimat, säger Anders Lewald, enhetschef vid Energimyndigheten.

Inom Nordiska ministerrådet pågår också ett forskningsprogram inom Transport och Energi med stora inslag av gemensamma elfordonsprojekt.

Tekniska fakta: Laddningsstationerna kommer att klara snabbladdning av både växelström och likström. I likströmsläget ger den ca 50 kW vilket innebär att en Nissan LEAF eller annat CHAdeMO-kompatibelt fordon kan laddas upp till 80 % på bara 20 minuter. I växelströmsläget har stationen en maximal kapacitet på 43 kW.