Stöd till nyskapande system för elproduktion ur lågvärdig värme

Energimyndigheten har beviljat Climeon AB ett stöd på 959 000 kr för att bygga en demonstrator baserat på bolagets teknik för att generera elkraft ur lågvärdig värme.

Det har gjorts många försök att utvinna elektricitet från spillvärme i form av varmvatten tidigare. Climeon, som även tidigare beviljats stöd från Energimyndigheten för att verifiera sin process, utvecklar en ny teknik som förväntas kunna ha två till tre gånger högre effektivitet än tillgängliga tekniker.

Principen bakom Climeons teknik är baserad på känd kunskap som bland annat används inom koldioxidinfångning, CCS (carbon capture storage), men som fått ett nytt tekniskt angreppsätt. Grunden är en ny termodynamisk cykel som innefattar en fasövergång genom att en amin binds respektive frigörs från koldioxid.

- Climeon är ett bra exempel på där vi med ganska små medel bidrar till att testa något nytt som har potential att bli stort. Projektet är också ett bra exempel på samverkan mellan ett litet företag och högskolor och universitet säger Svante Söderholm, enhetschef på Energimyndigheten.

Climeon har nu lämnat in en internationell patentansökan för deras process Carbon Carrier Cycle, C3, och är i färd med att fortsätta produktifiera tekniken. Företaget räknar med att man är ett år ifrån en kommersiell produkt. Utvecklingen av C3 cykeln och byggandet av demonstratorn sker i nära samarbete med KTH, Stockholms universitet och Chalmers Industriteknik.

Industrisektorn ses som en av de branscher som kan tänkas ha ett stort intresse av tekniken eftersom värme finns som en restprodukt vid många tillverkningsprocesser.

Climeon räknar med att vid 90°C värmekälla kunna nå en verkningsgrad över 10 procent. Enkelheten i designen förväntas göra C3 cykeln kostnadseffektiv även vid lägre temperaturer.

Varmvatten kan även utvinnas från geotermisk energi, värme som lagrats i berggrunden och solenergi. Energilagring i form av varmvatten öppnar bland annat nya möjligheter att skapa en kontinuerlig elproduktion av solvärme. C3 cykeln har också potentialen att fungera som en effektiv kylmaskin som komplement till elproduktion.

Om Climeon

Bolaget är privatfinansierat och grundarna Thomas Öström, Joachim Karthäuser och Sven Löfquist har alla en mångårig industribakgrund inom projektledning, kemi och entreprenörskap.

Kontakt:

Sofia Andersson, Energimyndigheten 016 -544 2445