Stora pengar att spara i svenska ishallar

Nu är det nedsläpp i Hockeyallsvenskan och elitserien. Ishockeylagen tränar och tävlar i några av de 350 svenska ishallar där energianvändningen kan minskas med upp till 40 procent. Det visar projektet Stoppsladd som inventerat energi och teknik i svenska ishallar.

Svenska ishallar använder mycket energi. De flesta anläggningar kan spara 20 procent energi genom relativt enkla åtgärder såsom energimätare, kompetensutveckling, information till anställda. Många ishallar kan med investeringar, till exempel värmeåtervinning, minska energianvändningen med upp till 40 procent. I genomsnitt använder en anläggning cirka 1 000 000 kWh köpt energi per år.

– Idrottsanläggningar, såsom ishallar, har potential att effektivisera sin energianvändning. Projektet Stoppsladd visar vad som kan vara effektiva insatser, säger Marie Claesson, enhetschef vid Energimyndigheten.

Inventeringen visar att kylsystem, värmeanvändning, belysning, ventilation och avfuktning är det i en ishall som använder mest energi. Där finns också störst potential till att energieffektivisera.

Ett problem är dock att alla anläggningar inte har koll på hur energin används. Av de 193 anläggningar som inventerats har bara 135 kunnat ge acceptabel information om energianvändningen. Det betyder att en tredjedel av alla anläggningar inte kan redogöra för sin energianvändning. Innan energianvändningen är känd och kan härledas till vad som drar energi i hallen är det svårt att göra effektiva åtgärder.

– Kostnaden för barn- och ungdomsidrotten kan genom energibesparing minska i många kommuner, och inte minst viktigt är att minimera risken för att ishallar stängs på grund av för höga driftskostnader. Därför behöver vi fortsätta att sprida kunskapen och i förlängningen kan även kostnaderna för att spela hockey minskas, säger Jörgen Hjert vid Svenska Ishockeyförbundet.

Energispartips för ishallar finns idag på www.stoppsladd.se.

Svenska Ishockeyförbundet har under åren 2009-2012 drivit projektet "Stoppsladd" tillsammans med företaget Energi & Kylanalys. Energimyndigheten är huvudfinansiär i projektet.

Kontakt: Roger Eriksson, handläggare, Energimyndigheten, telefon 016-544 24 05
Jörgen Hjert, Anläggningsutskottet, Svenska Ishockeyförbundet, telefon 070-555 78 54
Jörgen Rogstam, VD, Energi & Kylanalys, telefon 08-550 102 10