Värmedriven luftkonditionering för lastbilar är snart verklighet

En luftkonditioneringsanläggning för lastbilar som drivs av värme, i stället för el som görs av förbränningsmotorns bränsle. Det är målsättningen för det utvecklingsprojekt som nu får stöd från Energimyndigheten.

Tekniken har tidigare testats i mindre försök med personbilar, men i det här projektet ska tekniken utvecklas vidare för användning i lastbilar. I projektet ska företaget Dometic i samarbete med bland annat företaget ClimateWell utveckla ett värmedrivet luftkonditioneringssystem för lastbilar. Målet är att ta fram en luftkonditionering som drivs helt och hållet av termisk energi från lastbilen. Under färd kan det bli ett effektivare system än dagens lösningar. Tanken är att kompressorn ska använda värme i stället för el som görs av förbränningsmotorns bränsle på ett ineffektivt sätt.

– Systemen för luftkonditionering i dagens lastbilar drivs uteslutande av mekaniska kompressorer. Den här tekniken har möjlighet att öka systemeffektiviteten, säger Anders Lewald vid Energimyndigheten. Den låga verkningsgraden blir extra tydlig då lastbilen kör på tomgång för att ge komfortkyla i hytten under rast eller parkering. Detta leder till onödigt hög bränsleförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.

Om tekniken

ClimateWell har utvecklat en absorptionsteknik som omvandlar termisk energi till kyla eller mer värme. Tekniken används idag för att omvandla solenergi till kyla i byggnader med hjälp av solfångare. Vad som gör tekniken särskilt lämplig och intressant för lastbilar är att den inte innehåller några rörliga delar och är okänslig för vibrationer.

Absorptionsmodulen ClimateWell Unit (CWU) består av en vakuumförsluten komponent som enbart innehåller en saltlösning och vattenånga. Det behövs varken extra batterier eller köldmedel. CWU:n levererar sedan kallt kylmedium i form av vatten till AC-enheten Air Handler som är utvecklad av företaget Dometic.

Kontakt:

Anita Larsson 016-544 20 73