40 miljoner kronor till forskning om vindkraft i svårtillgänglig miljö

Energimyndigheten har beslutat avsätta 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet Vindforsk som genomförs i samarbete med Elforsk AB.

Forskningen har fokus på områden som är viktiga utifrån svenska förhållanden, till exempel vind i skog och kallt klimat, men också på områden där Sverige besitter spetskompetens, till exempel elkraftteknik.

Syftet med forskningsprogrammet är att ta fram kunskap, som krävs eller underlättar, för en kostnadseffektiv utbyggnad av vindkraften i Sverige. Projekten i programmet kommer att bedrivas i samarbete med energibolagens och vindkraftsindustrins aktörer.

Eftersom framtida utbyggnad till stor del kommer att ske i skogsmiljö, i miljö med kallt klimat samt offshore behöver tekniken och kunskapen om hur man bygger effektivt med hänsyn till de geografiska förutsättningarna förbättras.

Programmet pågår 2013-2017 och kommer att genomföras i samarbete med Elforsk AB där Energimyndigheten finansierar 50 procent av programmet och berörda externa parter via Elforsk 50 procent av programmet.

Energimyndigheten strävar efter ett gott samarbete med näringsliv och akademi för att främja forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem. Genom olika samverkansprogram , ett samarbete mellan Energimyndigheten och branschorganisationer inom ett forskningsområde, stärks kopplingen till akademi och näringsliv vilket säkerställer att resultaten nyttiggörs och ger önskade effekter i samhället.

Kontakt:

Andreas Gustafsson 016-544 23 38 Angelica Pettersson 016-544 21 68