69 miljoner till energiriktad grundforskning

Energimyndigheten har beslutat att avsätta ca 69 miljoner kronor till grundforskning med energirelevans inom natur- och teknikvetenskap i sitt samarbete med Vetenskapsrådet.

Varje år har Energimyndigheten avsatt medel till grundforskningsprojekt med energirelevans för en tre- till fyraårsperiod. I år avsätter Energimyndigheten medel för en femårsperiod, fram till och med 2018 eftersom Vetenskapsrådet medger bidrag under samma period. Under perioden 2014 till 2017 kommer årligen ca 15,5 miljoner kronor att finansiera olika grundforskningsprojekt med energirelevans. Under 2018 är den avsatta summan 7,5 miljoner kronor.

De projekt med energirelevans som ska dela på de avsatta medlen kom in genom Vetenskapsrådets stora utlysning inom natur- och teknikvetenskap i våras. Projekten har bedömts av grundforskningskommittén och förts över till Energimyndigheten. Beslut om medel till respektive projekt väntas tidigast i december.

Satsningen stärker Energimyndighetens projektportfölj när det gäller rena grundforskningsprojekt. Genom att Energimyndigheten ansvarar för finansiering av dessa projekt kan de knytas till myndighetens övriga satsningar kring tillämpad inriktning. På så sätt täcks hela kedjan in från grundforskning till demonstration och kommersialisering, inom ett energirelevant sakområde.

Samarbetet med Vetenskapsrådet har pågått sedan 2006.

Kontakt:

Åsa Karlsson 016-544 23 42