Beredskap inför storm och elavbrott

I samband med orkanvindar på Nordsjön var det i helgen risk att gasproduktionsanläggning Tyra tvingades stänga. Anläggningen kom åter igång under helgen och situationen har nu stabiliserats efter stormen.

Gasproduktionsanläggningen är viktig för gasförsörjningen i västra Sverige. Därför kan läget bli allvarligt om stormen hade orsakat skador på den. Energimyndigheten följde läget på ett utökat sätt och samverkade med Swedegas och MSB.

Vid elavbrott

Oftast är elavbrotten korta och medför ingen större störning i det dagliga livet. Men när avbrotten blir längre är det bra att veta hur du bäst förbereder dig och vad du kan göra för att minimera störningen. Hur länge klarar ditt hus att hålla värmen? Vad bör du ha hemma för att klara ett längre elavbrott?

Energimyndigheten har konkreta råd till olika användare om hur man kan förbereda sig för att lindra konsekvenserna. Via länkarna till höger på denna sida finns råd och tips till hushåll och erfarenheter från tidigare stormar och större elavbrott.

Kontakt:

Hans Spets 016-542 06 33