Biobränslen i kollektivtrafiken ökar kraftigt

Användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 38 procent till 58 procent sedan 2009. Det visar en rapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort i samarbete med Energimyndigheten.

Rapporten "Nyckeltal energi och klimat 2013" visar hur mycket energi kommuner och landsting använder i sina byggnader och vid transporter. Mellan 2009 och 2012 har det blivit betydligt vanligare att kollektivtrafiken körs med förnybara drivmedel och användandet av miljöbilar har ökat kraftigt.

– När det gäller användandet av miljöbilar och förnybara drivmedel ligger kommunerna och landstingen klart före samhället i övrigt. Det är positivt. Enligt EU:s energitjänstedirektiv ska kommuner och landsting vara föregångare i att effektivisera sin energianvändning, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Läs mer på SKL:s webbplats.

Här kan du läsa rapporten.

Kontakt:

Åke Axenbom 016-554 20 10