Energimyndigheten på Nationella Vindkraftskonferensen 2013

Den 22-23 maj kan du träffa Energimyndigheten på Nationella Vindkraftskonferensen i Kalmar. Myndigheten deltar både med talare och som utställare.

Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma håller i ett av inledningsanförandena om myndighetens största utmaningar för fortsatt utbyggnad av förnybar energi. Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet, deltar bland annat i en diskussion om småskalig vindkraft.

I myndighetens monter berättar vi om vårt arbete med vindkraft som forskningsstöd, kartering, riksintressen och samverkan med andra aktörer.

Om konferensen

Nationella vindkraftskonferensen hålls för tionde året i år. Konferensen är en viktig samlingspunkt för näringsliv och offentlig sektor inom vindkraftsbranschen. Konferensen hålls på KalmarSalen konferens, konsert & kongress den 22-23 maj.

Mer information om Nationella Vindkraftskonferensen finns här.