Energimyndigheten siktar på noll under Earth Hour

Energimyndigheten har som mål att bli Sveriges mest energieffektiva myndighet. Och för att få full koll på energianvändningen kommer myndigheten att släckas ner under Earth Hour 23 mars för att på så sätt få en nollmätning av energianvändningen.

Energimyndigheten arbetar långsiktigt med de egna effektiviseringsfrågorna, inte minst rörande beteende och medvetna val. Arbetet innebär också att ställa höga energikrav på all kontorsutrustning och belysning som köps in, att byta till energieffektiva lampor och att ha dagsljusreglering inklusive närvarogivare i lokalerna, samt att förse serverhallen med likström från egna solceller på taket.

— Myndigheten har installerat ett mätsystem som ska mäta och visualisera energianvändningen i de egna lokalerna i Eskilstuna. För att få ett ingångsvärde att jämföra med kommer vi att göra en totalavstängning och ta bort all onödig standby den 23 mars, på Earth Hour-dagen, säger Kerstin Jansson, lokalstrateg.

Målet är förstås att minska användningen långsiktigt: att ha Earth Hour året om.

Kontakt:

Kerstin Jansson 016-544 20 59