Erkännande av ursprungsgarantier från andra länder

För att underlätta det ömsesidiga erkännandet av ursprungsgarantier från olika länder inom EU har ett frågeformulär om respektive medlemsstats hantering av ursprungsgarantier och ursprungsmärkning av el tagits fram av EU-programmet CA-RES (Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive).

Frågeformuläret med de svenska svaren angivna finns nu tillgängligt på Energimyndighetens webbplats. Formuläret ger andra medlemsstater möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om regelverket för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning i Sverige.

Motsvarande formulär kommer att presenteras av andra medlemsstater inom den närmaste framtiden. Formuläret finns endast tillgängligt på engelska.

Formuläret finns via länken till höger.

Kontakt:

Johan Karlsson 016-544 22 15