Export av ursprungsgarantier

Export av ursprungsgarantier (UG) utanför Sverige är än så länge bara är möjligt om ursprungsgarantierna uppfyller den så kallade EECS-standarden som utformas av Association of Issuing Bodies, AIB.

Om man vill exportera ursprungsgarantier från kärnkraft är det inte alltid möjligt att exportera garantin i samma form som den har i Sverige, eftersom vissa länder varken utfärdar eller tillåter annullering av kärnkrafts-UG.

Ursprungsgarantier som har exporterats från Sverige/CESAR ska annulleras i CMO.grexel antingen av säljaren eller köparen i samband med att de används för ursprungsmärkning av el.

Kontakt:

Johan Karlsson 016-544 22 15