Fortsatt satsning på forskning om biobränslen

Energimyndigheten har beslutat om fortsatt stöd till Biosyngas Center vid Luleå tekniska universitet.

112 miljoner går till forskningscentrumet för att utveckla förnybara bränslen.

Läs mer i pressmeddelandet från Luleå tekniska universitet.