Information till användare av Cesar Elcertifikat och Cesar Ursprungsgarantier

Svenska Kraftnäts två system Cesar Elcertifikat och Cesar Ursprungsgarantier avvecklas och ersätts av ett nytt system. Nya Cesar omfattar hantering av både elcertifikat och ursprungsgarantier.

Svenska Kraftnät är kontoförande myndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier. För att kunna uppfylla åtaganden enligt lagen och för att förbättra gränssnittet mot användarna genom högre servicegrad, görs en uppdatering av systemen Cesar Elcertifikat och Cesar Ursprungsgarantier.

Under uppdateringen av system som sker den 19-29 april tas de befintliga systemen ur bruk och är då otillgängliga för alla användare.

Mer information samt vilka datum som gäller och vad som händer då, finns på http://elcertifikat.svk.se och http://ursprungsgarantier.svk.se

Kontakt:

Roger Östberg 016-544 24 13