Informationsdag Horisont 2020 – energi, 2014-2015

Lanseringsdatumet för Horisont 2020 närmar sig och torsdagen den 5 december anordnar EU-kommissionen en informationsdag för energiutmaningen i Bryssel.

Informationsdagen ger deltagarna grundläggande information om de utlysningar som kommer att vara öppna 2014 och 2015. Utlysningarna kommer att täcka in områdena: energieffektivisering, konkurrenskraftig koldioxidsnål energi och smarta städer och samhällen. Deltagarna får möjlighet att nätverka och få svar på frågor om de nya, förenklade reglerna och villkoren för Horisont 2020.

Vill du delta?

Sista anmälningsdag är den 28 november, men anmäl dig så snart som möjligt. För mer information och anmälan besök kommissionens webbplats.

Informationsdagen kommer också att sändas på webben. Länk hittar du på kommissionens webbplats i samband med informationsdagens start. Där kommer även dokumentation från informationsdagen att publiceras.

Ett match-making event äger också rum i Bryssel i anslutning till informationsdagen, den 6 december. För mer information och anmälan besök eventets webbplats.

Kontakt:

Lisa Lundmark 016-544 21 52