Internationell mötesplats visar upp svensk miljöteknik

Energimyndigheten kommer att stå som värd för European Cleantech Forum 2014. Denna internationella mötesplats ska locka investerare och visa upp företag med innovationer inom miljöteknikområdet.

Energimyndigheten har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att samla intressenterna inom miljöteknikområdet. European Cleantech Forum, som arrangeras i Sverige för första gången, ska därför visa upp svensk miljöteknik i ett internationellt sammanhang och erbjuda en mötesplats för entreprenörer, innovatörer, myndigheter och investerare.

– Konferensen kommer att locka intressanta internationella aktörer/investerare till Sverige. Många svenska innovationer står på tröskeln till marknaden, men för att öka tillväxttakten behövs mer riskvilligt kapital, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Sverige ligger långt fram i internationell jämförelse när det gäller energi- och miljöteknik och rankas trea i världen enligt Global Cleantech Innovation index 2012, efter Danmark och Israel.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett grönt föregångsland. Miljötekniksatsningar kan leda till nya jobb och nya företag, öka exportintäkterna och bidra till en bättre miljö både här hemma och i vår omvärld. Regeringen vill att fler svenska företag satsar på export av miljötekniklösningar.

– Det ska inte vara någon match att dubbla exporten av miljöteknik på tio års sikt, säger Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartemenet.

Energimyndigheten arrangerar konferensen i samarbete med ett antal andra svenska myndigheter. European Cleantech Forum är en årlig konferens som arrangeras av Cleantech Group på olika platser i Europa.

European Cleantech Forum kommer att äga rum i Stockholm den 19-21 maj 2014.

Kontakt:

Andreas Stubelius, Energimyndigheten 016-544 21 99 Helene Axelsson, Energimyndigheten 016-544 22 68 Jonas Johansson, pressekreterare hos Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet 08-405 24 11