Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015: kommande inbjudan till skriftligt samråd

Tisdagen den 29 oktober, klockan 13.00, offentliggör Energimyndigheten vissa underlag för uppdraget Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015.

Energimyndigheten bjuder i samband med det in till skriftligt samråd. Syftet är att samla in synpunkter av värde för det fortsatta utredningsarbetet.

Myndigheten genomför Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 på uppdrag av regeringen. Uppdraget redovisas 15 februari 2014.

Kontakt:

Mattias Haraldsson 016-544 21 26 Gustav Ebenå 016-544 21 23