Ny lista: Godkända anläggningar i elcertifikatsystemet

En uppdaterad lista över anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat i Sverige finns nu tillgänglig på Energimyndighetens webbplats. I denna lista innefattas samtliga anläggningar som var godkända före utfasningen vid årsskiftet.

I fliken Godkända anläggningar 20121231 i dokumentet publiceras samtliga godkända anläggningar och i fliken Godkända anläggningar nya finns de anläggningar som tillkommit sedan förgående lista. Antalet godkända anläggningar den 31 december 2012 var 3 546. Listan uppdateras en gång per kvartal.