Ny statistik: Priset på skogsflis fortsätter att sjunka

Priset för skogsflis var det lägsta på flera år under det tredje kvartalet 2013 vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. För förädlade trädbränslen, såsom träpellets och träbriketter, var prisnivån lägre än för motsvarande kvartal de senaste tre åren. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten

Priset på skogsflis till värmeverk brukar i regel öka under det tredje kvartalet jämfört med det andra tillföljd av att eldningssäsongen startar på riktigt, men så var inte fallet i år.

– Priset på skogsflis har pressats nedåt under en längre period och var under det tredje kvartalet för första gången på flera år under 200 kronor per MWh. Anledningen till det låga priset är med stor sannolikhet större konkurrens från avfall och returträ. Priset har i nuläget en tydlig nedåtgående trend, säger Anders Dahlberg på Energimyndigheten.

Priset på biprodukter till värmeverk var under det tredje kvartalet det lägsta sedan år 2009 och priset för returträ har legat långt under prisnivåerna för motsvarande kvartal de senaste tre åren.

Du hittar statistiken här (pdf)

Tidsserie över trädbränsle- och torvpriser (excel)

Förädlade trädbränslen = träpellets och träbriketter Biprodukter = främst sågspån etc från sågverksindustrin Returträ = återvunnet träavfall från exempelvis rivning av byggnader