Ny webbkarta informerar om de svenska CDM- och JI-projekten

Energimyndigheten har lanserat en ny kartfunktion som ger en detaljerad geografiskt överblick av det svenska CDM- och JI-programmet liksom specifik information om de enskilda projekten. Kartan finns på myndighetens webbplats.

Genom det svenska CDM- och JI-programmet deltar Energimyndigheten i runt 80 bilaterala CDM- och JI-projekt i ett 20-tal olika länder.

- Vi är mycket nöjda över den nya googlebaserade kartfunktionen som syftar till att ge bra och relevant information om de projekt som ingår i den bilaterala delen av det svenska CDM- och JI-programmet. Kartan visar var projekten är förlagda, men innehåller även länkar till projektens informationssida på FN där mer utförlig information finns om partners och projektets status, säger enhetschef Ola Hansén.

De flesta projekten i Energimyndighetens portfölj är inom kategorierna förnybar energi och energieffektivisering. Dessutom syftar några av projekten till vattenrening, återplantering av skog eller till att minska uttaget av icke förnybar biomassa.

Energimyndigheten eftersträvar en regional spridning i portföljen och har de senaste åren särskilt satsat på länder med en låg samhällelig och ekonomisk utveckling, så kallade minst utvecklade länder (MUL) och små ö-nationer stadda i utveckling (SIDS).

Kontakt:

Ida Hamilton 016- 544 24 38 Linda Backman 016-542 06 11