Nya listor med information om anläggningar i elcertifikatsystemet

Ett stort antal anläggningar har fasats ut ur elcertifikatsystemet samtidigt som vissa anläggningar fått nya tilldelningsperioder. En anläggning kan få en ny tilldelningsperiod för omfattande ombyggnad både för hela och delar av anläggningen samt för produktionsökningar.

Då både syftet med och behovet av information om anläggningar är varierande har den tidigare anläggningslistan nu delats upp i två listor.

"Godkända anläggningar 2013-04-01" som uppdateras med denna nyhet innehåller en flik med alla anläggningar som är helt eller delvis är godkända för elcertifikat samt en flik med anläggningar som godkänts sedan den förra listan.

På webben finns nu också excelfilen "Utfasning och ny tilldelningsperiod" som innehåller flikar över anläggningar som helt eller delvis utfasats, fått beslut om ny tilldelningsperiod och fått en förlängd tilldelningsperiod.

En anläggning kan finnas på flera listor samtidigt.