Satsning på bränsleceller som del i hållbart transportsystem

Bränsleceller har under många år diskuterats som framtidens lösning för utsläppsfri drift av fordon och elgenerering. Energimyndigheten, tillsammans med fordonsindustrin, gör nu en riktad satsning på bränsleceller för fordon. Under president Barack Obamas besök i Sverige tidigare i höst uppmärksammades bland annat forskningen på bränsleceller då han besökte KTH.

- Anledningen till att bränslecellerna inte fått sitt verkliga, kommersiella genombrott ännu är svårigheten att producera och transportera förnybar vätgas, de höga utvecklingskostnaderna för att ta fram en helt ny typ av drivsystem och fordon samt livslängden på bränslecellen. Vi ser ett behov av att ha stor bredd på forskningen inom olika tekniska lösningar för att få fram ett hållbart transportsystem. Detta är en av de tekniker som vi behöver ha forskning och kompetens inom, säger Anders Lewald på Energimyndigheten.

Inom ramen för programmet Fordonstrategisk Forskning & Innovation (FFI) har två bränslecellsprojekt beviljats stöd projektet "Nya komponenter och koncept för polymera bränsleceller till fordon" där Göran Lindbergh från KTH är projektledare och projektet "Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-APU för tunga fordonsapplikationer" där Jan-Erik Svensson från Chalmers är projektledare.

Göran Lindberghs projekt, som får 9,8 miljoner kronor, fokuserar på att utveckla nya material för polymera bränsleceller som på sikt förväntas leda till billigare och robustare bränslecellssystem. Det var Göran som nyligen hade förmånen att få demonstrera sin forskning om bränsleceller för USAs president Barack Obama.

Jan-Erik Svenssons projekt, som får 6,8 miljoner kronor, handlar om att minska bränsleanvändningen när lastbilar står på tomgång. Genom att använda en extra strömkälla (APU) av typen fastoxidbränsleceller (SOFC) behöver inte lastbilens förbränningsmotor användas för att generera el och värme/kyla när lastbilen är parkerad.

Omvärldsbevakning för teknikområdet

Energimyndigheten har även beviljat ett teknikbevakningsprojekt på bränslecellsområdet där syftet är att koordinera, sammanställa, analysera och sprida information om utvecklingen av bränslecellsområdet till svenska intressenter. Teknikbevakningen genomförs inom ramen för Svensk Hybridfordonscentrum (SHC). Eventuella framtida projekt med bränslecellsfokus som Energimyndigheten finansierar kommer också att knytas till teknikbevakningsprojektet.

Med dessa satsningar på bränslecellsområdet hoppas Energimyndigheten att intresset för bränslecellsområdet ska öka och att kunskapsutbytet mellan fordonsindustrin, bränslecellsforskningen och bränslecellsaktörer stärks.

Om FFI

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel.

Kontakt:

Kristina Difs 016-544 22 95