Senaste forskningen inom vindkraftsområdet vid CWE2013

Den 5-7 februari är det dags för den internationella konferensen Conference on Wind power and Environmental impacts, CWE2013 i Stockholm.

Konferensen är en samlingsplats för internationella experter inom vindkraftområdet för att diskutera utmaningar kring vindkraftutbyggnad. Föredragen tar upp vindkraftens påverkan på människor, miljö, fåglar och däggdjur på land samt marint liv.

En handfull huvudtalare från olika delar av världen deltar med sina kunskaper och erfarenheter under konferensdagarna:

  • Prof. Dr. Johann Köppel, Technical University of Berlin, Tyskland. Föredrag: Cautious but committed – towards a more adaptive environmental planning approach for wind energy?
  • Dr. Maarten Wolsink, University of Amsterdam, Nederländerna. Föredrag: A further elaboration of social acceptance of renewables' innovation
  • Dr. Eja Pedersen, Lund university, Sverige. Föredrag: Wind turbine noise – a technical, medical and political issue
  • Dr. Dale Strickland, WEST Inc, USA. Föredrag: A guide to the study of the impacts of wind power on wildlife
  • Dr. Jacob Tougaard, Århus University, Danmark. Föredrag: Offshore wind farms and the marine environment - lessons from the Danish demonstration project and elsewhere

Konferensen hålls på engelska och arrangeras av Vindval som är ett forskningsprogram som drivs i samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Mer information om samtliga huvudtalare och deras föredrag finns på konferensens webbplats.

Kontakt:

Lars Alfrost