Smarta snabbladdare för elfordon ska demonstreras i norr

Den 3 december invigs en av flera snabbladdningsstationer längs E14 på den svenska vägsträckan av Green Highway, från Åre/Duved till Sundsvall. Detta är en del i en storskalig demonstrationssatsning på laddinfrastruktur och elfordon inom Demonstrationsprogrammet för elfordon.

Projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway, som drivs av Jämtkraft AB, Sundsvalls Elnät och Mittuniversitetet, har beviljats 7,3 miljoner kronor för att bygga upp och demonstrera snabb- och smartladdningsstationer för elfordon längs E14. Syftet är att undersöka mötet mellan laddningsstation, elfordon och användare men också affärsmodeller, energilager samt drift och underhåll i kallt klimat.Projektet är ett av flera som får stöd inom Demonstrationsprogrammet för elfordon som syftar till att med forskningsinsatser underlätta för en storskalig introduktion av elfordon i Sverige.

Snabb och smart laddning

Elva nya snabbladdningsstationer, som kan ladda en elbil på 20-30 minuter och 82 smartladdningsstationer ska byggas. Snabbladdningsstationerna kommer att installeras med både den japanska CHAdeMO-standarden och EU-standarden CCS/Combo Plug för att göra det möjligt att ladda bilen oavsett märke och tillverkare.

Smartladdningsstationerna laddar elfordonet genom en kabel som sitter fast i laddningsstationen istället för i fordonet vilket i framtiden kan innebära att man kan få information om sitt fordon via stationen. En smartladdningsstation kan identifiera användaren och vem som laddar, vilket kommer att förenkla betalningsprocessen.

Ökat behov av "hela-resan-perspektiv"

Energimyndigheten ser ett ökat behov av forskning som har ett hela-resan-perspektiv där både fysiska förutsättningar för elfordon samt prioriteringsmönster, upplevelser och attityder hos användarna bör undersökas. Att undersöka hur fordonen interagerar med både normalladdnings- och snabbladdningsinfrastruktur i olika typer av miljöer och vilka frågor som driver de val fordonsägarna gör är viktigt inför framtiden.

I den senaste utlysningen inom Demonstrationsprogrammet fick, förutom Jämtkrafts projekt, ett flertal andra projekt stöd för forskning och demonstration på elfordonsområdet. Bland projekten finns körsimulering av elvägar (Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI) samt en förstudie för flexibel envägsbilpool för små elbilar (KTH).

För mer information om laddinfrastrukturprojektet, kontakta Mikael Hagman, projektledare på Jämtkraft, 063-14 90 89.

Kontakt:

Magnus Henke 016-544 21 03