Solceller på rulle kan ladda framtidens mobiler och datorer

Solceller på rulle kan snart vara verklighet. Energimyndigheten stödjer forskning vid Linköpings universitet där man tar fram en teknik för att trycka upp billiga solceller av plast ungefär som man trycker dagstidningar.

Forskningen handlar om en typ av solceller som är gjorda av plast och kallas organiska solceller eller ibland polymera solceller. De kan tillverkas på flera sätt och ett är att trycka det aktiva materialet från en vätska på en tunn plastfilm. Om vätskorna är miljövänliga, vilket också ingår i forskningsprojektet, går det att få fram billiga solceller med låg miljöpåverkan.

– Ännu har denna teknik inte så hög verkningsgrad, bara några procent, men om priset är lågt är verkningsgraden inte lika avgörande. Dessa solceller kan bli intressanta för flera konsumentprodukter, till exempel för att ladda telefoner och datorer, säger Susanne Karlsson, handläggare på Energimyndighetens teknikavdelning.

Solceller på rulle går snabbt att tillverka, men de har kortare livslängd än kiselsolceller. Därför gäller det att hitta lämpliga användningsområden för just dessa. De har en teknisk fördel och det är att de inte är lika känsliga för i vilken vinkel solljusets faller in på dem.

– Därför kan de användas på helt nya platser som att fästa dem upprätt på till exempel byggnaders fasader eller användas som markiser och persienner. Dessutom kan man sätta dem direkt på fönstren, när de är halvgenomskinliga, säger Olle Inganäs och fortsätter:

– Vår ambition är att utveckla tryckmetoder och material så att dessa solceller betalar tillbaka den energi som åtgår vid tillverkningen, med solel inom loppet av 10 dagar i solljus. Inom projektet kommer vi att utveckla metoder för att trycka solceller med en tryckmaskin, och räknar med att under 2013-2015 trycka 1 000 kvadratmeter.

Solenergi är viktig för framtidens energisystem, inte minst för Sverige. Därför har Energimyndighetens samlat sex forskningsprojekt i forskningsprogrammet "El och bränsle från solen" för att utveckla tekniken.