Stort intresse att driva projekt inom Nätverket för vindbruk

Intresset för att bedriva projekt inom ramen för Nätverket för vindbruk fortsätter att vara stort. Under årets utlysning, som pågick under januari till och med 18 mars i år, fick Energimyndigheten ta emot totalt 23 ansökningar.

Bland de många projekt som söker stöd finns både helt nya aktörer, och sådana som redan drivit projekt inom Nätverket för vindbruk.

Här finns flera av vindkraftbranschens organisationer representerade, liksom aktörer engagerade i både miljö- och landsbygdsfrågor. Bland de som söker stöd för projekt finns också flera universitet och kommuner där vindkraften är en stor och aktuell samhällsfråga. Flera av projekten är inriktade på frågor som lokal nytta och elnät, vilka också var utpekade som prioriterade områden i utlysningen. Den totala summan för alla ansökningar överstiger det utlysta belopp på fem miljoner kronor. Processen för att besluta om vilka projekt som beviljas stöd är påbörjad, och kommer att pågå under hela våren. Alla aktiviteter ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Så här löd årets utlysning.

Kontakt:

Annika Nilsson 016-544 20 63