Svenskt deltagande i internationell forskning inom Smarta elnät

Energimyndigheten kommer att delta i en internationell utlysning som planeras inom konsortiet SmartGrids ERA-Net. 6 miljoner kronor avsätts för att bekosta delar av de projekt som utförs av svenska deltagare.

Sverige har flera framstående forskargrupper och en stark industri inom smarta elnät. Som ytterligare ett led i att stärka upp inom området smarta elnät deltar Sverige nu, genom Energimyndigheten, i en tredje utlysning inom SmartGrids ERA-Net.

Utlysningen kommer att vara öppen för samarbetsprojekt mellan forskningsaktörer och företag i olika europeiska länder och förväntas öppna i juni 2013.

SmartGrids ERA-Net omfattar teknikområdet smarta elnät och syftar till att:

  • Bygga ett starkt nätverk av nationella och regionala forskningsfinansiärer inom området smarta elnät
  • Skapa en kritisk massa och mobilisera resurser för att accelerera utveckling och implementering av teknik
  • Möjliggöra effektivt internationellt samarbete
  • Stödja gemensamma aktiviteter och projekt
  • Bidra till Europas framstående position inom smarta elnät
  • Förstärka den gemensamma inriktningen och bidra till ett uthålligt samarbete inom det europeiska forskningssamfundet.

SmartGrids ERA-Net ska på detta sätt bidra till koordinering av högkvalitativ forskning inom smarta elnät i Europa.

Om SmartGrids ERA-Net

SmartGrids ERA-Net bildades formellt sommaren 2008 och drivs som ett konsortium vars administrativa verksamhet finansieras av EU-kommissionen. Konsortiet omfattar för närvarande ett 20-tal länder. Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning i olika aktiviteter och har mottagits som deltagare i initiativets verksamhet.

Fler svenska satsningar inom smarta elnät

Energimyndigheten finansierar många satsningar inom området som till exempel stora demonstrationsprojekt såsom Smart Grid Gotland, Norra Djurgårdsstaden och Hyllie i Malmö. Vidare finansierar Energimyndigheten forskningsprogrammet Swe-GRIDS som innehåller forskning inom Smarta elnät och energilagring.

Samverkansprogrammet ELEKTRA bidrar också till utvecklingen inom området och har en stark koppling till näringslivet. Under 2012 tillsatte regeringen ett nationellt Samordningsråd för Smarta elnät för att arbeta med att ytterligare stärka Sveriges ställning inom området.

Kontakt:

Sara Bargi 016-544 21 70 Fredrik Brändström 016-544 23 66