Sverige och Indonesien samarbetar kring förnybar energi

Sverige och Indonesien har inlett ett samarbete kring förnybar energi och miljöteknik. Projektet kallas Indonesian-Swedish Initiative for Smart Energy Solutions (INSISTS) och invigdes i Yogakarta den 7 december av Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

INSISTS ska verka för kunskaps- och nätverksutbyte samtidigt som svenska lösningar inom miljöteknik ska kunna testas, utvecklas och anpassas för att passa den indonesiska marknaden, samt locka investeringar från indonesiska aktörer.

- Öppnandet av INSISTS är viktig för utvecklingen av ett samarbete mellan länder inom förnybar energi och klimat. Det är även strategiskt viktigt för att öppna den indonesiska tillväxtmarknaden för svenska företag menar, Ann-Sofi Gaverstedt, ansvarig för det indonesisk-svenska energisamarbetet på Energimyndigheten.

Energimyndighetens har huvudpartner i samarbetet är National Energy Council (NEC) i Indonesien. Samarbetet omfattar även andra aktörer som SP och universitetet Gadjah Mada (UGM) i staden Yogyakarta.

Basen för samarbetet är ett forsknings- och innovationscentra som lokaliseras på universitetet UGM i Yogyakarta och som invigdes av Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma den 7 december. Erik Brandsma kommer att ingå i projektets styrelse.

- INSISTS är den första svenska plattformen där svenska aktörer satsar operativt i Indonesien. Indonesien och Sverige strävar båda aktivt efter att minska koldioxidutsläppen och satsa på förnybar energi, sade Ewa Polano, Sveriges ambassadör till Indonesien vid invigningen.

Aktiviteterna kommer att genomföras på olika platser i Indonesien. De två första projekt som planeras få finansiering genom INSISTS är dels ett projekt inom småskalig vattenkraft, dels ett om hybridlösningar för sol och vindkraft. Utgångspunkten för båda projekten är att tillvarata svensk know-how och teknik men att anpassa lösningarna efter indonesiska behov och för lokal arbetskraft. Energimyndigheten planerar även att finansiera ett forskningsprogram inom bioenergi som ska bedrivas av KTH och UGM.

Kontakt:

Ann-Sofi Gaverstedt, 016-544 24 48