Två nya rapporter om samarbetsmekanismer

Energimyndigheten har avrapporterat två uppdrag i regleringsbrevet som har anknytning till elcertifikatsystemet.

Det är dels en rapport om för- och nackdelar med att utvidga elcertifikatsystemet till ytterligare länder, dels en rapport om hur ett gemensamt projekt kan finansieras och hur det kan påverka elcertifikatsmarknaden och elkunden.

Länkar till rapporterna finns till höger.

Kontakt:

Martin Johansson 016-544 21 28