Uppdaterad anläggningslista efter utfasning

Idag utfärdas elcertifikat för första gången efter att ett stort antal anläggningar fasats ut ur elcertifikatsystemet. Utfasningen har inneburit att drygt 1 400 anläggningar fått sina godkännande av elcertifikat återkallat.

Utfasningen av äldre anläggningar inom elcertifikatsystemet har avslutats. Det innebär att drygt 1400 anläggningar fått beslut om återkallande av godkännande för tilldelning av elcertifikat. Det innebär även att tillsyn bedrivits mot cirka 200 anläggningar.

Med anledning av detta har anläggningslistan uppdaterats från årsskiftet så att de utfasade anläggningarna finns markerade. Lista över de anläggningar som inte återkallats helt därför att de genomfört en produktionsökningen eller en omfattande ombyggnad av en del av anläggningen, finns med i samma dokument.

Kontakt:

Martin Johansson 016- 544 21 28