Uppdaterad anläggningslista

Nu finns en uppdaterad anläggningslista tillgänglig på Energimyndighetens webbplats.

I den uppdaterade anläggningslistan finns också de anläggningar som fått en förlängd tilldelningsperiod efter haveri.