Uppdaterade listor om anläggningar i elcertifikatsystemet

En uppdaterad lista med anläggningar som är godkända till och med den 1 juli finns nu på Energimyndighetens webbplats. Även listan Utfasning och ny tilldelningsperiod har uppdaterats.

Ett stort antal anläggningar har fasats ut ur elcertifikatsystemet samtidigt som vissa anläggningar fått nya tilldelningsperioder. En anläggning kan få en ny tilldelningsperiod för omfattande ombyggnad både för hela och delar av anläggningen samt för produktionsökningar.

Då både syftet med och behovet av information om anläggningar är varierande har den tidigare anläggningslistan delats upp i två listor, Godkända anläggningar och Utfasning och ny tilldelningsperiod.

Godkända anläggningar 2013-07-01 har uppdaterats och innehåller en flik med alla anläggningar som är helt eller delvis är godkända för elcertifikat samt en flik med anläggningar som godkänts sedan förgående lista.

Utfasning och ny tilldelningsperiod innehåller information om anläggningar som helt eller delvis utfasats, anläggningar som fått beslut om ny tilldelningsperiod och anläggningar som fått en förlängd tilldelningsperiod. Fliken "Omfattande ombyggnad Bio" har uppdaterats. Fliken "Omfattande ombyggnad Vatten" har tillkommit.

Observera att en anläggning kan finnas i flera listor samtidigt.

Via länken till höger kommer du till sidan om marknadsstatistik där listorna finns att ladda ner.