Välkommen på Forum hållbara bränslen

Forum hållbara bränslen hålls någon gång per år och träffen ger Energimyndigheten och berörda företag möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur hållbarhetslagen och drivmedelslagen fungerar.

Forumet riktar sig främst till företag som är rapporteringsskyldiga enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Företag som väntas bli kvotskyldiga enligt kvotpliktslagen och andra aktörer som direkt eller indirekt påverkas av regelverken är också välkomna att delta.

Snart dags för nästa Forum hållbara bränslen

När? 25 november, 10.00-16.00

Var? World Trade Center, Stockholm

Under dagen tar vi upp den kommande kvotpliktslagen, rapporteringen enligt drivmedelslagen samt information kring hållbarhetslagen - tillsyn, omprövning, ILUC-förslaget.

Agenda

OBS! Agendan är preliminär och kan komma att ändras.

10.00 - 12.00 Kvotpliktslagen12.00 - 13.00 Lunch13.00 - 14.00 Drivmedelslagen14.00 - 16.00 Hållbarhetslagen

Möjlighet att ställa frågor finns i slutet av varje session. Om ni har frågor eller specifika ämnen som ni redan nu vet att ni vill diskutera på träffen, skicka dem i förväg till hb....@energimyndigheten.se senast den 19 november.

Användarrådet kommer att hålla möte i anslutning till forumet, kl.16.00-17.00.

Anmälan och frågor

Deltagande är gratis men kräver föranmälan senast den 11 november. Innan du anmäler dig, läs om möjligheten att delta digitalt nedan.

Anmälan görs via anmälningsformulär på Energimyndighetens webb.

Du kan delta digitalt

Om du inte kan vara på plats i Stockholm är det möjligt att istället delta via Lync. Tänk då på att ljudkvaliteten kan bli sämre samt att det försvårar deltagandet i frågesessionerna.

Kontakt:

Alesia Israilava: Telefon: 016-544 21 92