Välkommen på programkonferens för Allmänna Energisystemstudier

Energimyndigheten bjuder in till en programkonferens för Allmänna Energisystemstudier den 15-16 januari. Där presenteras de forskningssatsningar som gjorts under den senaste programperioden.

Konferensen hålls 15-16 januari på Folkets hus, Stockholm City Conference Centre i Stockholm.

Den 15:e presenteras aktuell forskning inom området energisystemstudier. Det bjuds på intressanta föredrag om utmaningar inom forskningsområdet, såväl nationellt som internationellt. Bland annat kommer Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma och professor Patrik Söderholm från Luleå Tekniska Universitet att gästa dagen. Max 100 deltagare.

Den 16:e hålls en workshop tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Workshopen arrangeras för att identifiera och diskutera resurseffektivitetsfrågor inom det svenska energisystemet som behöver utvecklas. Målet är att stötta utvecklingen och att identifiera relevanta och nydanande forskningsfrågor inom området energisystemstudier. Max 35 deltagare.

Komplett program för dagarna finns via länken till höger.

Praktisk information

Tid: 15-16 januari, 2014 Plats: Folkets hus, Stockholm City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Konferensen är kostnadsfri, Energimyndigheten står för lunch och middag. Eventuellt boende bokas på egen hand.

Anmälan

På grund av begränsat antal deltgarplatser kommer en slutlig bekräftelse på deltagande att skickas ut efter årsskiftet. Sista anmälningsdag är 18 december. Du anmäler dig via länken till höger.

Välkomna!