Ytterligare 45 miljoner kronor till årets solcellsstöd

Många står på kö för att få beslut på sin ansökan om stöd för installation av solceller. Energimyndigheten har därför beslutat att göra ytterligare en fördelning på 45 miljoner kronor under 2013.

Under perioden 2013 - 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solcellsinstallationer med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. För 2013 har 107,5 miljoner kronor fördelats till Länsstyrelserna runt om i Sverige.

Sedan den 1 februari i år, när den nya förordningen för stöd till solceller trädde i kraft, har över 1 600 ansökningar på totalt cirka 220 miljoner kronor kommit in till Länsstyrelserna. Det har medfört att många sökande nu väntar på beslut om stöd till sina planerade solcellsinstallationer.

Energimyndigheten omfördelar därför medlen så att de medel som var tänkta att användas under 2014, 2015 och 2016 nu kan användas redan under 2013.

– Vi tillför dessa 45 miljoner redan nu för att Länsstyrelserna ska kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt under stödperioden vilket förhoppningsvis gör att väntetiderna kortas och sökande kan få besked så snart som möjligt, säger Andreas Gustafsson vid Energimyndigheten.

De omfördelade medlen kommer att fördelas enligt samma fördelningsmodell som användes för 2013 års medel. Skåne län, Västra Götalands län och Östergötlands län får mest medel att fördela.

Varje månad redovisar Energimyndigheten statistik över beviljade och utbetalda belopp i hela landet samt fördelat per län.

Kontakt:

Andreas Gustafsson 016-544 23 28